vidinė energija

vidinė energija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Vidinę energiją sudaro dujų molekulių slenkamojo ir sukamojo judesio energija, atomų svyravimo energija, molekulių sąveikos energija, t.y. vidinės energijos dedamosios yra medžiagos vidinė kinetinė ir medžagos vidinė potencinė energija. atitikmenys: angl. internal energy vok. Eigenenergie, f rus. внутренняя энергия, f pranc. énergie intrinsèque, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • vidinė energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sistemą sudarančių molekulių, atomų, laisvųjų elektronų ir kitokių mikrodalelių kinetinė energija ir dalelių sąveikos potencinė energija. atitikmenys: angl. inner energy; internal… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vidinė energija — statusas T sritis chemija apibrėžtis Sistemą sudarančių molekulių, atomų, laisvųjų elektronų ir kitų mikrodalelių kinetinė energija ir dalelių sąveikos potencinė energija. atitikmenys: angl. inner energy; internal energy; intrinsic energy rus.… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vidinė energija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. inner energy; internal energy; intrinsic energy vok. innere Energie, f rus. внутренняя энергия, f pranc. énergie interne, f …   Fizikos terminų žodynas

  • vidinė taikymo sistema — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos nusitaikymo į taikinį ir jos valdymo galutiniame trajektorijos ruože sistema, įrengta pačioje raketoje. Raketos nusitaikymas gali būti aktyvusis (taikinys apšvitinamas įtaisu, įrengtu pačioje raketoje) …   Artilerijos terminų žodynas

  • termodinaminė energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Uždarosios termodinaminės sistemos energija, išreiškiama formule: ΔU = Q + W; čia Q – sistemai suteiktas šilumos kiekis, W – darbas, atliktas veikiant sistemą. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • branduolinė energija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Atomo branduolio vidinė energija, kurią lemia branduolio nukleonų sąveika. Išsiskiria dalijantis sunkiesiems ir sintezuojantis lengviesiems branduoliams, vykstant radioaktyviajam skilimui.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • laisvoji Gibso energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas formule: G = U + pV TS; čia U – termodinaminė arba vidinė energija, p – slėgis, V – tūris, S – entropija, T – termodinaminė temperatūra. Matavimo vienetas – džaulis… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • branduolinė energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atomo branduolio vidinė energija, susijusi su branduolio nukleonų sąveika ir judėjimu. atitikmenys: angl. nuclear energy vok. Kernenergie, f rus. ядерная энергия, f pranc. énergie… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • branduolinė energija — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vidinė atomo branduolio energija, susijusi su branduolio nukleonų (protonų ir neutronų) judėjimu ir sąveika. Išsiskiria vykstant branduolinio dalijimosi ir sintezės reakcijoms.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinė energija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Vidinė atomo branduolio energija, susijusi su branduolį sudarančių nukleonų judėjimu ir sąveika. Energija išsiskiria, jeigu dėl branduolio virsmų susidaro branduoliai, turintys didesnę savitąją ryšio… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.